Na tržišti života je pestrá nabídka smysluplných činností. Alfried Längle Rakouský psychoterapeut, psycholog a lékař

PSYCHOLOGICKÁ ORDINACE ALTERA, s.r.o.

Mgr. et Mgr. Blanka Kuželová

O nás

Vítejte na stránkách naší ordinace.
Pracujeme s klienty po předchozím – nejlépe telefonickém - objednání.
Kromě neodkladné krizové péče je třeba mít žádanku od praktického nebo specializovaného lékaře.

Objednat se můžete v pracovních dnech na telefonním čísle: 777 342 253, popř. na mailové adrese: ordinace93@centrum.cz.

Pokud se nedovoláte, pošlete sms a my vám zavoláme zpět.

Pracuji jako klinická psycholožka a psychoterapeutka. Získala jsem řadu zkušeností jak při práci s dětmi a dospělými, tak i s rodinami. Poznala jsem opakovaně jakou roli hraje somatické či psychosomatické onemocnění v životě člověka a jak následně ovlivňuje emoční pole rodiny. V individuální terapii věřím, že klient má řešení svých potíží ukryté v sobě. Respektuji jeho jedinečnost při hledání životní cesty a prožívání její smysluplnosti. Kombinuji ve své práci narativní a existenciální přístupy. Těší mě trávit čas s mojí rodinou, s přáteli, ala také třeba si jenom tak lenošit s knížkou nebo si jít zacvičit.

  Profil:
 • studium učitelství psychologie na Filozofické fakultě UJEP Brno
 • postgraduální program : Manželské a rodinné poradenství pod záštitou FF UP Olomouc
 • studium odborné psychologie na Filozofické fakultě MU v Brně , distanční rozšiřujcící
 • výcvikový kurz telefonické krizové intervence, RIAPS Praha
 • psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze v Brně
 • psychoteraputický výcvik v Rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch, Středisko komplexní terapie v Liberci
 • atestace z klinické psychologie
 • funkční specializace v psychoterapii
 • certifikovaný kurz "Základní kurz v Rorschachově metodě"
 • certifikovaný kurz "Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé
 • členka Asociace klinických psychologů
 • členka společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT
 •  
 • psycholožka Pedagogicko psychologické poradny ve Zlíně, zástupce ředitelky
 • psychololožka v předatestační přípravě v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie ve Val. Meziříčí
 • psycholožka v předatestační přípravě a klinická psycholožka Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně
 • klinická psycholožka v zařízení Psychocentrum Zlín
 • klinická psycholožka a jednatelka Ordinace klinické psychologie 93, s.r.o ve Zlíně, která od 1.3.2018 změnila název a sídlo: Psychologická ordinace Altera s.r.o, ul. Bartošova 4341, Zlín.
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku v biosyntéze

Naše služby

Naše služby jsou zaměřeny na dospělé a děti ve věku od 6 let, a to jak v oblasti psychodiagnostiky, tak také
v psychoterapii.

PSYCHODIAGNOSTIKA

u dětí zahrnuje psychologická vyšetření jejich sociálně-emoční zralosti, rozumového potenciálu, vztahových a emočních potřeb dítěte v rámci rodiny či školského zařízení, psychosomatická onemocnění.

U dospělých provádíme psychologická vyšetření zaměřená na adaptační, rozumové a výkonové předpoklady, emoční prožívání, psychosomatická onemocnění.

KRIZOVÁ INTERVENCE

je určena pro člověka v obtížně zvladatelné situaci – osobní, vztahové či pracovní. Takové situace k našemu životu patří a někdy vyžadují podporu a pomoc někoho nezávislého.

Jde, mimo jiné, o situace, kdy se člověka niterně dotýká otázka po smyslu života. Často jsou tyto stavy provázeny extrémním vyčerpáním, vnitřní distancí, poklesem výkonnosti i různými psychosomatickými potížemi.

PSYCHOTERAPIE

INDIVIDUÁLNÍ– ve které se zabýváme osobními tématy klienta. Může jít o deprese, úzkostné stavy, problémy s vlastní identitou, psychosomatické potíže, závislosti…Klient, který přichází do terapie, pracuje na svém cíli. Individuální psychoterapie může mít - podle závažnosti – krátkodobou nebo dlouhodobou formu.

RODINNÁ – někdy se rodina dostane do situace, kdy to najednou nejde dál….Potom společně hledáme lepší kurz k otevření vzájemné komunikace i důvěry pro celý rodinný systém. Pracujeme s celými rodinami a potížemi dětí jako jsou agrese, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, pomočování, sourozenecká rivalita či školní potíže…

PÁROVÁ – je psychoterapie partnerského páru v období krize.

  Jsem smluvním zařízením psychologické péče pro pojišťovny:
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 213 – Revírní bratrská pokladna
 • 211- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank
 • V případě nesmluvního zařízení , nebo požadavku mimo běžný rámec, si klienti péči hradí sami.
  Další poskytované služby:
 • Individuální sebezkušenostní vedení pro frekventanty psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze (Vedoucí výcviku PhDr. Martina Kosová)
 • Nabídka případové supervize – individuální i týmové

Jak to u nás vypadá

Pracujeme na aktualizaci fotografií ordinace ...

Kde nás najdete

Mgr. et Mgr. Blanka Kuželová

Psychologická ordinace Altera, s.r.o
Bartošova 4341
760 01 Zlín

Tel. +420 777 342 253

blanka.kuzelova@centrum.cz
Pokud hledáte terapii či poradenství u psychologů mimo Zlín, velmi ráda mohu doporučit:

Mgr. Alžběta Michalčíková, Brno
Mgr. Jana Kulheimová, Kyjov